REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

,,Ce îi doresc Planetei de Crăciun?”

Perioada de desfășurare: 17 – 30 decembrie 2018

  Înainte de a te înscrie în concurs citește regulamentul cu unul dintre părinți sau reprezentantul legal.  

ORGANIZATOR

Concursul este organizat de ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă, cu sediul în Str. Rondă, nr. 24, mansarda, cam.2, mun. București, sector 2, Cod Fiscal: 18654032, înregistrată cu nr.23/26.04.2006 în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Grefa Judecătoriei Municipiului București, având contul nr. RO68 INGB 0000 9999 0238 0164, deschis la ING - Sucursala Floreasca, reprezentata prin Teia Marina Ciulacu, în calitate de Președinte, numită în continuare Organizator.
Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la concurs.
Organizatorul va colecta și procesa informațiile personale ale persoanelor fizice (datele cu caracter personal) strict în scopul desfășurării prezentului concurs. Orice postare publicată și însoțită de #ecoprovocarea se prezumă, în baza prezentului regulament, ca are la bază consimțământul persoanei fizice în cauză/a reprezentantului sau legal. Operațiunile desfășurate de organizator privind datele cu caracter personal nu înlătură în niciun fel interesele persoanei fizice în cauză sau de drepturile și libertățile fundamentale ale acesteia, persoana respectivă putând retrage consimțământul în orice moment. Având în vedere specificul evenimentului, retragerea consimțământului persoanei în cauză poate conduce la excluderea acesteia din concurs. Tipurile de date cu caracter personal ce pot face obiectul unei prelucrări în cadrul concursului sunt: nume, prenume, oraș, vârstă.

OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

Participanții la concurs sunt obligați să respecte toți termenii și condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menționate mai jos.

Participanții care îndeplinesc condițiile de participare și nu au capacitate deplină de exercițiu vor obține consimțământul reprezentanților legali (părinți/tutore) pentru participarea la prezentul concurs, aceștia din urmă având la dispoziție toate informațiile necesare pentru acordarea consimțământul în cunoștință de cauză prin punerea la dispoziție a prezentului regulament. Un participant înscris poate câștiga o singură dată concursul. Fiecare participant se poate înscrie în concurs cu o singură postare. În cazul în care el participă și câștigă de mai multe ori, eventualul nou câștig este considerat fraudulos și se anulează.

Înscrierea în acest concurs constituie acceptarea de către Participanți și reprezentanții legali ai acestora, a prezentului Regulament. Prin participarea la concurs, reprezentantul legal confirmă că a citit Regulamentul și își ă acordul pentru procesarea postării publice din Facebook sau Instagram pe pagina web a concursului - www.ecoprovocarea.ro/craciun2018.

PERIOADA CONCURSULUI ȘI PARTICIPANȚI

Concursul se desfășoară în perioada 17 – 30 decembrie 2018, ora 23:59.

Concursul ,,Ce îi doresc Planetei de Crăciun” se adresează elevilor de gimnaziu și liceu (clasele V- XII), din cadrul școlilor și liceelor din orașele Călărași și Zalău, preocupați de protecția mediului, pasionați de voluntariat și acțiuni pro-active pentru dezvoltare durabilă.

Astfel, dacă ești creativ, îți place să împărtășești cu tineri de vârsta ta gânduri și preocupări frumoase pentru natură – ÎNSCRIE-TE ÎN CONCURS!

PROCEDURA CONCURSULUI ȘI PREMIILE

Participarea la concursul NU este condiționată de achiziționarea vreunui produs sau de plata vreunei taxe de participare de către Participanți. În acest sens, nu este necesar ca Participanții să achiziționeze niciun produs sau să achite vreo sumă de bani pentru a se putea înscrie sau câștiga.

Participarea la concurs implică acceptarea necondiționată, exclusivă și irevocabilă a participanților ca numele, fotografiile și materialele filmate cu aceștia și câștigătorii să poată fi făcute publice de către Organizator și/sau contractanți ai acestuia fără nici un fel de pretenții din partea participanților și câștigătorilor.

Toate drepturile de creație intelectuală cu privire la postare și materialul cuprins în postare revin participantului, iar orice apariție/publicare/exploatare de către organizator și/sau contractanții acestuia se va realiza cu menționarea autorului materialului. Postările înscrise în Concurs vor putea fi utilizate gratuit de Organizator și ulterior încheierii concursului, prin menționarea/ descrierea conținutului inițiativelor și al numelui autorului, doar în scopul publicării acestor informații în materiale promoționale și/sau informative privind Proiectul, în activitatea și proiectele Organizatorului având drept scop promovarea activității sale. Prin participarea la Concurs, fiecare participant confirmă ca Organizatorul are dreptului de a utiliza postarea înscrisă în concurs, conform prevederilor prezentului regulament și cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor.

Participantul este direct și singur răspunzător pentru conținutul postării înscrise în Concurs. Participantul declară pe propria răspundere că este autorul materialului și că prin publicarea acesteia însoțite de #ecoprovocarea și prin participarea la Concurs nu sunt încălcate drepturi aparținând unor terțe persoane, inclusiv drepturi de autor.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire eventualele pretenții ale terților legate de drepturile asupra postărilor înscrise în concurs, inclusiv cele privitoare la drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Ce trebuie să faci?

  • Filmează-te, pozează-te, creează un desen și scrie răspunsul tău la întrebarea „Ce îi dorești Planetei de Crăciun?” Toate materialele vor fi realizate în limba română, vor cuprinde informații și limbaj adecvate vârstei, vor fi realizate în mod personal de către participantul înscris în concurs (nu vor fi create de părinți / frați etc) , conform specificului temei (Sărbătorile de iarnă) și vor fi adresate Planetei Pământ. Mesajele vor fi individuale, la fel și premiile;
  • Postează răspunsul pe profilul tău de Facebook sau Instagram. Asigură-te că postarea este publică și neapărat folosește în textul postării #ecoprovocarea. Altfel, nu vom putea vizualiza răspunsul tău și nu vei fi înscris în program.
  • Înscrie-te până pe 30 decembrie 2018, ora 23:59.
  • Participanții au obligația de a-și informa reprezentanții legali cu privire la participarea la acest concurs. Prin participarea la concurs, reprezentantul legal confirmă că a citit Regulamentul și își dă acordul pentru procesarea de către organizator a postării publice din Facebook sau Instagram pe pagina web a concursului www.ecoprovocarea.ro/craciun2018, în condițiile prevăzute în prezentul regulament.
  • Pe pagina web a concursului vor fi afișate automat toate postările publice ale participanților (din Facebook sau Instagram) în care au inclus #ecoprovocarea.

PREMIILE constau în 2 biciclete în valoare de 500 Ron fiecare. Acestea sunt oferite cu susținea financiară a sponsorului TenarisSilcotub.

DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

În urma jurizării, vom acorda premii pentru cele mai creative răspunsuri. Asigură-te că tu ai cea mai eco-cool postare și poți câștiga una dintre cele 2 eco-biciclete din concurs!

Cele 2 răspunsuri câștigătoare vor fi desemnate de juriu în perioada 7-15 ianuarie 2019.

Cei 2 câștigători vor fi anunțați pe pagina web a concursului www.ecoprovocarea.ro/craciun2018, pe data de 16 ianuarie 2019. În acest sens, organizatorul își rezervă dreptul de a anunța public numele participanților câștigători și premiile câștigate, în conformitate cu legislația în vigoare.

Urmărește anunțarea câștigătorilor și, dacă ai câștigat, contactează-ne până pe 20 ianuarie 2019 la cep@viitorplus.ro. În cazul în care nu vom fi contactați până la data menționată, Organizatorul va contacta câștigătorii prin intermediul profilului din rețelele de socializare. Dacă nu vom primi un răspuns până la data de 25 ianuarie 2019, va fi desemnat un nou câștigător.

În cazul câștigătorilor cu vârsta mai mică de 18 ani, premiul va fi înmânat reprezentantului legal al câștigătorilor.

Câștigătorii premiilor vor semna în original un proces-verbal de intrare în posesia premiului. Neprezentarea unui document de identitate la momentul încheierii procesului-verbal de intrare în posesia premiului va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului.

Premiile acordate nu pot face obiectul unor reclamații de produs. De asemenea, este posibilă înlocuirea premiilor cu vouchere, dar nu și cu produse sau cu contravaloarea acestora în bani sau alte obiecte. Premiile nu pot fi cedate către terți.

Revendicările nejustificate de premii, falsurile și plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate și abuzive, constituie temei pentru Organizator în solicitarea de daune interese.

Juriul este format din: 1 reprezentant ViitorPlus, 1 reprezentant TenarisSilcotub și 1 reprezentant al agenției de comunicare 2DoGood Communication SRL.

Jurizarea se va face cu respectarea următoarelor criterii :

  • Mesajele video vor avea minim 45 de secunde și maxim 3 minute.
  • Imaginile, desenele, posterele vor include minim 3 elemente grafice din natură și un mesaj eco de minim 10 cuvinte și maxim 50 de cuvinte.
  • Vor fi apreciate creativitatea, originalitatea, grija față de planeta Pământ.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate organizatorului și realitate sau în cazul încălcării de către participanți a oricăror obligațiile ce le revin în baza prezentului regulament, respectiva participare se invalidează fără îndeplinirea vreunei formalități înaintea participanților

PUBLICAREA REGULAMENTULUI

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, pe pagina www.ecoprovocarea.ro/craciun2018, fiind disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, în perioada 17 decembrie 2018 – 30 ianuarie 2019.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adițional, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice pe website-ul www.ecoprovocarea.ro/craciun2018.

Organizatorul poate întrerupe derularea concursului, înaintea expirării termenului prevăzut pentru desfășurarea acestuia, în situații justificate. Întreruperea derulării concursului poate fi temporară sau definitivă, în funcție de motivele întreruperii. Orice întrerupere a concursului va fi anunțată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleași mijloace de publicitate utilizate ca și pentru concurs.

Publicitatea prezentului Regulament se realizează pe pagina de internet www.ecoprovocarea.ro/craciun2018 și prin punerea sa la dispoziția oricărui interesat la sediul Organizatorului.

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiționată a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora de către participant în nume propriu și/sau prin reprezentant legal.

Prezentul regulament a fost elaborat astăzi, 10.12.2018 și se menține în vigoare pe toată durata desfășurării evenimentului, respectiv până la data de 30. 01.2019.

Data: 10.12.2018

Organizator: ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă